POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Vaša zasebnost nam je pomembna, zato vaše osebne podatke skrbno varujemo.

Namen te politike varstva osebnih podatkov je seznaniti vse poslovne partnerje, naročnike, sodelavce in druge uporabnike (v nadaljevanju: posameznik), ki sodelujejo z družbo Zadruga Allium z.o.o., so.p. o namenih in pravnih podlagah, varnostnih ukrepih ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naša družba.

Podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je evropska zakonodaja (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba ali GDPR), veljavna slovenska zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07)) in druga zakonodaja, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

V Politiki varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju tudi: Politika) so vsebovane informacije za posameznike oz. način, kako naša družba kot upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na osnovi v nadaljevanju opisanih pravnih podlag.

– Upravljanje spletnega mesta (lastnik)

Upravljavec tega spletnega mesta je Zadruga Allium z.o.o., so.p. 

– Politika zasebnosti

V Zavodu Lintvern, so.p. se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato stremimo k najvišji stopnji varstva osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zavezani smo k delovanju v skladu s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, vključno z vsakokrat veljavno Splošno uredbo EU o varstvu podatkov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o elektronskih komunikacijah.

Namen te politike zasebnosti je seznaniti posameznike – uporabnike spletnega mesta – za katere namene se uporabljajo na spletnem mestu zbrani osebni podatki in katere so posameznikove pravice ter kako jih lahko uveljavlja.

Upravljavec spletnega mesta je Zadruga Allium z.o.o., so.p., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: upravljavec).

Vsi osebni podatki uporabnikov spletnega mesta bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. V primeru potrebe po nadaljnji obdelavi podatkov za drug namen, bo upravljavec posameznika predhodno kontaktiral in zaprosil za soglasje. Prav tako brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta podatki ne bodo razkriti tretjim strankam, razen če zakon ne določa drugače.

– Obdelovanje osebnih podatkov

Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni zgolj za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in vzpostavili smo razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani. Dostop do vaših osebnih podatkov je dovoljen samo osebju, ponudnikom storitev, ki te podatke potrebujejo iz poslovnih razlogov (poslovni »need-to-know«), ali tistim, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela.

V primeru kršitve varnosti osebnih podatkov bo MP sledil vsem relevantnim predpisom o kršitvi podatkov.

V primeru naročila na Zadruga Allium z.o.o., so.p. e-novice (t.i. newsletter) vaš posredovani e-poštni naslov in ime na podlagi soglasja obdelujemo z namenom splošnega obveščanja o vseh storitvah Zavoda Lintvern, so.p.

Od prejemanja e-novic oz. obveščanja o naročenih storitvah Zadruga Allium z.o.o., so.p. se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v prejetih sporočilih ali nam pišite na projektnapisarna@etri.si.

Zadruga Allium z.o.o., so.p. se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam.

– Hramba in izbris osebnih podatkov

Družba bo osebne podatke hranila le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. V kolikor družba podatke obdeluje na podlagi zakona, jih bo hranila za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Nekatere podatke pa je v skladu z zakonom treba hraniti trajno (npr. osebni podatki, ki so podlaga za izplačilo plače).

Osebne podatke, ki jih družba obdeluje na osnovi pogodbenega odnosa s posameznikom, družba hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med posameznikom in to družbo do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru podatke hrani še 5 let po pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne razrešitve spora.

Osebne podatke, ki jih družba obdeluje na podlagi osebne privolitve posameznika ali zakonitega interesa, bo družba hranila do preklica privolitve ali do zahteve za izbris podatkov. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh. Družba lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov, ali če tako določa zakon.

Izjemoma lahko družba zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Splošne uredbe, ki so našteti v nadaljevanju: uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave, razlogi javnega interesa na področju javnega zdravja, nameni arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalni nameni ali statistični nameni, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov.

Po preteku obdobja hrambe družba osebne podatke trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

– Politika piškotkov

Spletno mesto za namen analize, ki omogoča izboljšanje vsebin in uporabniške izkušnje na spletnem mestu ter vodenja statistike njegovih obiskov uporablja spletne piškotke (v nadaljevanju: piškotki).

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih pošilja spletno mesto in se shranjujejo v spletni brskalnik (napravo), ki do spletnega mesta dostopa. Z njihovo pomočjo si spletno mesto uporabnika “zapomni” za čas obiska (sejni piškotki) ali v primeru ponovnega obiska (persistenčni piškotki). Ko se naprava vrne na spletno mesto, se podatki, shranjeni v piškotku, lahko posredujejo nazaj k spletnemu mestu.

Podatki, zbrani s samodejno tehnologijo, ne razkrivajo identitete posameznega uporabnika in jih upravljavec tudi ne bo uporabil za ugotavljanje identitete.

Piškotke lahko nastavi spletno mesto, ki ga uporabnik obišče (first party cookies), lahko pa jih nastavijo druga spletna mesta/storitve, ki prikazujejo vsebino na strani, ki si jo uporabnik ogleduje (third party cookies) – npr. Youtube, Instagram ipd.

Na naši strani uporabljamo naslednje piškotke:

Obvezni piškotki

Obvezni piškotki so nujni za premikanje po spletni strani in uporabo njenih možnosti, kot je dostop do varnih območij spletne strani. Brez teh piškotkov ni možno zagotoviti storitev, saj so nujno potrebni za pravilno delovanje spletnega mesta.

Performančni piškotki

Performančni piškotki so piškotki, ki jih uporabljamo za namen izboljševanja uporabniške izkušnje. Informacije, ki jih pridobimo s temi piškotki, nam pomagajo razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno mesto, s tem pa omogočajo optimalnejše odločanje o njegovih funkcionalnih in vsebinskih prilagoditvah.

Analitični piškotki

Analitični piškotki so piškotki, ki jih uporabljamo za izboljšanje storitev, ki jih ponujamo. Spletno mesto uporablja najbolj razširjeno orodje Google Analytics. 

Marketing piškotki

Marketinški piškotki so piškotki tretjih oseb, ki se uporabljajo za sledenje uporabniku spletnega mesta, tako da lahko prikazujejo ustrezne oglase, ki so uporabniku zanimivi in s tem bolj dragoceni za založnike in oglaševalce tretjih oseb.

– Izbris piškotkov oz. sprememba nastavitev

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.

Na spletni strani imate vedno možnost, da spletne piškotke sprejmete ali zavrnete. Če soglašate z nalaganjem vseh navedenih vrst piškotkov, kliknite »Strinjam se«, sicer pa dovoljenja uredite v »Nastavitvah piškotkov«. V primeru, da označite “Ne strinjam se” ali kliknete na »X«, Google Analytics piškotki ne bodo naloženi in bo ta storitev v tem primeru onemogočena. Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov, ne posredujemo tretjim osebam z izjemo v določenih primerih pogodbenim obdelovalcem ob upoštevanju pogodbenih obveznosti glede varstva osebnih podatkov.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za ustrezno varnost programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.