Naše vrednote : Narava, povezovanje, zdravje, kakovost življenja
Naš slogan : Za zdravje!

O nas

Allium je kmetija, socialna zadruga in zaposlitven center.

Svoje izdelke trži pod blagovno znamko Dobro z dobrim in je članv Etri skupini ter zato zavezan k osveščanju in ustvarjanju zdrave in vključujoče družbe.

V Alliumu povezujemo tako posameznike kot različne partnerje, kmetije, institute, akademsko stroko, ki so osredotočeni na pridelavo in predelavo hrane po načelih trajnostnega kmetijstva.

Spodbujamo ustvarjanje vključujoče družbe in z zaposlovanjem posameznikom iz ranljivih skupin omogočamo delo in karierni razvoj.

Prek sodelovanja z gospodarstvom, nevladnimi organizacijami in kreativno industrijo ustvarjamo konkretne poslovne rezultate v lokalnem okolju. Povežimo se in ustvarimo dodano vrednost, ki bo vsem v korist!

Preventiva za zdravje na delovnem mestu

Zelo pomembno je, da delodajalci zagotavljajo varno in zdravo okolje, istočasno pa spodbujajo zdrav življenjski slog med zaposlenimi.

Program za zdrav način prehranjevanja je najboljša izbira za začetek le‐tega.

Pozabljamo, da je naložba v zdrav način življenja dejansko najcenejša – za posameznika, delodajalca in za družbo.

Združuje ljudi pri učenju o zdravem načinu prehranjevanja tako na delovnem mestu kot doma. S tem delodajalci svojim zaposlenim dejavno pomagajo izboljšati splošno zdravje in dobro počutje. Izboljša se zadovoljstvo na delovnem mestu, pride do večje učinkovitosti, zmanjša se anksioznost in stres. Vse to se z delovnega mesta prenaša tudi na zasebno življenje in ožjo ter širšo družino.